Anormal Rahim Ağzı Kanser Tarama Testi (SMEAR) Sonuçları

Rahim ağzı (serviks) kanser tarama testleri nelerdir?

Servikal kanser taramalrı rahim ağzı hücrelerinde kansere yol açabilecek hücre değişikliklerini bulabilmek için kullanılır. Bu amaçla Pap Smear testi ve HPV ( insan siğil virüsü) testi kullanılır.

 

pap

Test sonuçlarındaki anormalliklere neden olan faktörler nelerdir?

Rahim ağzı kanserinin ana nedeni HPV infeksyonudur. HPV’nin bir çok tipi vardır. Bazı tipleri rahim ağzı, vulva, vajen, anüs ve penis kanseri ile ilişkilidir. Ayrıca bazı tipleri baş ve boyun kanserine yol açabilmektedir. Kanserler ile ilişkili HPV tiplerine ‘yüksek riskli’ tipler adı verilir. Rahim ağzı kanserlerinin %70’inde tip 16 ve tip 18’e rastlanmaktadır. HPV ile enfekte rahim ağzı hücreleri mikroskobik incelemede normal hücrelere göre farklılık gösterir. Değişiklikler çeşitli derecelerde olabilir. Ciddi değişikliler tedavi edilmez ise rahim ağzı kanserine yol açabilir.

Servikal epitel içi neoplazi (CIN) ile squamoz epitel içi lezyon (SIL) arasında ne fark vardır?

CIN ve SIL terimlerinin her ikisi de rahim ağzı hücrelerindeki değişiklikleri tanımlamak için kullanılır. Squamöz epitel İçi Lezyon (SIL) smear testi sonuçlarını tanımlamak için kullanılır. ’Squamöz’ terimi rahim ağzını kaplayan hücreleri anlatır. SIL kanser öncesi tabloları ve kanser için bir tanı değildir. Pap Smear bir tarama testidir. Servikal hücrelerdeki değişikliklerin ciddiyeti hakkında tam bir bilgi vermez. Bu değişikliklerin kanser ya da kanser öncüsü değişiklikler olduğunu gösterebilmek için rahim ağzı biyopsisi yapılmalıdır.
Servikal epitlel içi Neoplazi CIN) ise servikal biyopsi sonuçlarını tanımlarken kullanılır. CIN servikal hücrelerde görülen değişiklikleri anlatır. CIN 1,2 ve 3 olarak sınıflanır. CIN1 hücre içindeki tedavi edilmeden bile kendi kendine gerileyebilecek hafif (düşük dereceli) değişiklikleri anlatır. CIN2 orta şiddette değişiklikleri tanımlar. CIN3 ise ciddi (yüksek derecede) hücresel değişiklikleri anlatır. Orta ve ciddi seviyede değişiklikler kansere ilerleyebilir. Bu nedenle ‘Kanser öncülü’ olarak tanımlanır ve mutlaka tedavi edilmelidir.

Anormal Smear sonuçları Nelerdir?

• Önemi Belirlenememiş Atipik Squamöz Hücreler (ASC-US) : Smear incelemesinde rahim ağzı hücrelerinde değişiklikler görülür. Genellikle HPV enfeksiyonu ile ilişkilidir ancak sınıflaması yapılamayan değişikliklerdir. Anormal smear sonuçları içerisinde en sık rastlanan gruptur.
• Düşük dereceli squamöz epitel içi lezyon (LSIL) : Rahim ağzı hücresinde görülen hafif şiddetteki değişiklikleri tanımlar. Genellikle HPV enfeksiyonu neticesinde oluşur ve takipte genellikle kendi kendine gerilediği görülür. Gerilemez ve hatta ilerlerse tedavi edilmelidir.
• Yüksek dereceli squamöz epitel içi lezyon (HSIL) : Rahim ağzı hücresinde görülen LSIL’e göre daha ciddi değişiklikleri tanımlar ve prekanser lezyon ve kanser ile ilişklisi LSIL’ e göre daha fazladır.
• Yüksek dereceli squamöz epitel içi lezyon (HSIL)’den ayırt edilemeyen atipik squamöz hücreler (ASC-H) HSIL varlığını düşündürten ama tam olarak ayırt edilemeyen hücre değişikliklerin tanımlar.
• Atipik Glanduler Hücreler (AGC): Rahim ağzı kanalının iç yüzeyini döşeyen hücrelerde görülen anormal değişikleri tanımlar. Bu hücreler rahim iç yüzeyinde de bulunur ve atipik değişiklikleri prekanser lezyonlara ve kansere ilerleyebilir.

Anormal tarama testi sonuçları geldiğinde hangi ileri seviye testler yapılmaılıdır?

Eğer smear ve/veya HPV sonucunuz anormal ise daha ileri seviyede testler yapılması gerekir. Başlangıç smear sonucuna ve yaşınıza göre aşağıdaki testler yapılabilir.
• Smear ve HPV testi tekrarı- anormal test sonuçlarını izlemek için smear ve HPV testi tekrarlanabilir. Bu tekrar başlangıç anormal test sonucuna, yaşa ve daha önceki test sonuçlarına göre 1-3 yıl içinde tekrarlanabilir.
• HPV testi: HPV testi rahim ağzı kanseri ile ilişkili olan yüksek riskli HPV tiplerini varlığına bakmak için yapılır. HPV testi başlangıç smear testinden bakılabilir (reflex test). Ayrıca HPV tipleme adı verilen var olan HPV’nin hangi tip olduğunu gösteren testler de yapılabilir.
• Kolposkopi, biyopsi servikal kanaldan örnekleme – kolposkpi rahim ağzının kamera yardımı ile büyük büyütmede incelenmesi işlemidir. Bu incelemede bazı kimyasal maddeler kullanılarak gözle görülemeyen anormal alanlar ortaya çıkartılabilir ve bu alanlardan doku örneklemesi (biyopsi) yapılır. Aynı zamanda rahim ağzı kanalından da örnekleme yapılır. Alınan örnekler patoloji laboratuvarında incelenir ve varsa CIN ve şiddeti hakkında bilgi edinilir.
• Endometriyum örneklemesi – ACG sonucu olan kadınlardan rahim iç duvarından (endometiruym) örnekleme yapılmalıdır.
Table 1-page-001

Anormal Rahim Ağzı Hücreleri Nasıl Tedavi Edilir?

Genellikle, anormal hücre tedavisinde iki yol bulunmaktadır:
1) Cerrahi tedavi 2 ) Ablatif tedavi (haraplayıcı)
Cerrahi tedavide anormal doku rahim ağzından çıkartılarak patoloji laboratuvarına incelenmeye yollanır. Sonuçlar CIN’in gerçekten var olup olmadığını ve derecesini ortaya çıkartır. Ablatif tedavilerde ise anormal hücreler yok edilir ancak elimizde incelenecek bir materyal olmaz.

Cerrahi olarak çıkartma tedavileri nelerdir?

• LEEP (loop elektorcerrahi çıkartma işlemi) – Elektrik akımı taşıyan ince halka şeklindeki bir tel yardımı ile rahim ağzındaki anormal hücre barındıran alanın çıkartılması işlemidir.
• Konizasyon – Anormal hücre barındıran bir rahim ağzı parçasının koni şeklinde bistüri (cerrahi kesme aleti)  ile çıkartılması işlemidir

Ablatif tedavi (haraplama) tipleri nelerdir?

• Kriyoterapi – Anormal rahim ağzı dokusunu donduracak bir cihaz ile hücrelerin harabiyetini ve sonradan da yenilenmesini sağlayan bir işlemdir.
• Lazer tedavisi- anormal rahim ağzı dokusunu haraplamak için odaklanmış ışık demeti kullanılmasıdır.
* Koterizasyon- anormal rahim ağzı dokusunu elektrik akımı yardımı ile yakma işlemi