Amniyon Sıvı Problemleri (Oligo/Polihidroamnios)

Amniyotik Sıvı Problemleri…

Amniotik sıvı bebeğinizin yaşama destek sistemlerinden birisidir. Amnion kesesinin içinde tüm gebelik boyunca bebeğinizi çevreler. Kas, eklem, kol ve bacaklar, akciğer ve sindirim sisteminin gelişmesinde önemli rol üstlenir. Döllenmeden 12 gün gibi çok kısa bir süre sonra üretilmeye başlanır. Önce anne tarafından yapılsa da 20.gebelik haftası civarında fetal idrar esas kaynağını oluşturur.

 • Bebeği darbelerden korur
 • Vücut ısısının korunmasını sağlar
 • Hareket etmesine izin verir
 • Sindirim sisteminin çalışmasına ve gelişmesine
 • Sinir sisteminin gelişmesine yardımcı olur.

Amnios sıvısı üretilen, yutulan ve dolaşıma katılan miktarlarla dengede tutulmaya çalışılır. Gebelik haftasına göre değişen miktarlarda olmasına karşın miada yakın dönemde yaklaşık 500 cc. hacme sahiptir. Çeşitli nedenlerle miktarındaki artma ya da azalmalar bazı problemlerin bir göstergesi olabilir.

Oligohidroamnios (amnios sıvı miktarının azalması)

Amnios sıvısının gebelik haftasına göre olması gerektiği miktarın altında olması durumudur. Amniyon sıvısının miktarı ultrasonografi ile çeşitli yöntemler kullanılarak hesaplanır.  Amnion sıvı indeksi <5 tir. Gebelerin % 4 ünde görülebilir.

Oligohidroamniosun olası nedenleri;

 • Bebeğin böbrek ya da idrar yollarıyla ilgili anomaliler
 • Plasental yetmezlikler
 • Amnion zarının açılması
 • Miad aşımı gebelik
 • Annenin hipertansiyon, diyabet gibi kronik hipoksi yaratan kronik hastalıklarıdır

Oligohiroamnios varlığında gebeliğin zamanı önemlidir. Erken gebelik haftalarında itibaren oligohidroamnios gelişmişse çeşitli doku ve organların baskı altında kalmalarından dolayı şekil bozuklukları ve esas önemli olan ise akciğer gelişiminde bozukluklar meydana gelir, düşük ya da ölü doğumla sonuçlanabilir. Geç gebelik döneminde olduğunda ise erken doğuma, gelişme geriliğine, kordon sıkışması, mekonyum aspirasyonu ve sezaryen ihtimalinin artması gibi doğum eylemi komplikasyonlarına neden olabilir.

Oligohidroamnios tedavi ve yönetimi gebelik haftasına, durumun ciddiyetine göre planlanır.  Yakın ultrason/ doppler  ultrason ve NST  takibi, bebek hareketlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Gebelik haftasına göre miada yakın ise tetkiklerde anormallik varsa gebelik sonlandırılır. 34.gebelik haftasından önce ise tüm hekimlerin ortak yaklaşımı olarak mümkün olan en uzun süre bebek iyilik halini gözleyerek beklenebilir. Amnioinfüzyon denilen yöntemle etkinliği kanıtlanmasa da kese içerisine verilecek sıvıyla amnyion sıvı miktarı arttırılabilir ve zaman kazanılabilir.

Polihidroamniyos (amnios sıvısının beklenenden fazla olması)

Gebelik haftasına göre beklenen amnios miktarının artmış olmasıdır. Amnion sıvı endeksi  >25 olmalıdır.  % 1-2 oranında görülür.

 • Bebeğin amnios sıvısını yutmasını  ya da barsaklara inmesini engelleyen doğumsal defektler (yemek borusunun gelişmemesi, vs.) ya da nörolojik sorunlar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Annede diyabet olması
 • İkiz ikiz transfüzyon sendromunda alıcı bebek

%65  oranında nedeni belirsiz olarak polihidroamniyos görülebilir.

Polihidroamniyos durumu varlığında;

Erken membran rüptürü, plasenta dekolmanı, erken doğum ve erken doğum tehdidi, gelişme geriliği, anne karnında bebek ölümleri, sezaryen oranları ve doğum sonrası atoni kanama riskleri artmıştır.

Takibinde ve tedavisinde  yakın ultrason izlemleri, 32 haftadan küçük gebeliklerde ilaç tedavisi, bazen amniosentez benzeri bir işlemle amninos sıvısın azaltılması ve doğumun gerçekleştirilmesi gerekebilir.