Sezaryen Sonrası Normal Doğum (VBAC /SSVD)

Sezaryen sonrası normal doğum (VBAC/SSVD)

Tüm dünyada sezaryen ile doğum sayısında artış görülmesiyle beraber bu oranları azaltmak yönünde yapılan çalışmalar bu sezaryenlerin %35-40’ının gebelerin daha önce sezaryen olmaları nedeniyle yapıldıkları sonucuna varmıştır. Daha önce sezaryen yapan ancak çeşitli sebeplerle daha sonraki doğumlarında doğum eylemini yaşamış ve normal doğum yapmış hastalar incelendiğinde sezaryen sonrası normal doğumun en çok korkulan riski olan uterin rüptürün (uterustaki cerrahi kesi yerinin doğum eylemindeki kasılmalar sırasında yırtılması) %0.2-1 gibi çok düşük oranlarda olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmalarla eski sezaryenli gebelerin, uygun şartlar varlığında, %60-80’inin başarıyla normal doğum gerçekleştirebileceği ortaya çıkmıştır. Özellikle Amerika’da 1990’lı yıllardan itibaren bu konu üzerinde özellikle durulmakta ve VBAC denenmektedir.

Sezaryen sonrası normal doğumun denenebilmesi için bazı şartlar gerekmektedir.

– Daha önce en fazla 1 defa sezaryen geçirmiş olmak
– Daha önce uterin rüptür ya da uterus ameliyatı geçirmiş olmamak
– İlk sezaryende yapılan kesinin yatay kesi olduğundan emin olmak
– Doğum eyleminin tamamının acil sezaryen yapabilecek özellikleri olan, hem bebek hem annenin yakından izlenebileceği bir hastanede gerçekleştirilebilmesi
– Daha önceki sezaryenin, bu gebelikte tekrar etme olasılığı düşük olan, fetal distres (bebekte sıkıntı), ilerlemeyen travay, plasenta previa, dekolman plasenta, erken membran rüptürü… gibi nedenlerle yapılmış olması

Bu şartlara sahip gebeler doktorlarının da isteğiyle doğum eyleminin en erken safhalarından itibaren  hastane koşullarında takibin başlaması gerekmektedir.
VBAC ülkemiz için yeni bir kavramdır. Pek çok hekim tıbbi kayıtların çok iyi tutulmaması ve eski sezaryen hakkında bilgilerin hastanın ağzından öğrenileceği ve yanıltıcı olabileceği düşüncesiyle ve takip sırasındaki koşulların yetersizliğinden  SSVD’den  uzaklaşmaktadır. Diğer şartlar yerine gelmiş ise yapılabilecek şey ilk sezaryeninizi  gerçekleştirmiş hekimin sizi takip etmesi olabilir. Ancak ülkemizde sıklıkla yapılan uygulama  ‘Bir kere sezaryen daima sezaryen’ görüşünde olduğu gibidir.

VBAC in riskleri

Uterin rüptür, sonrasında kanama ve rahimin alınması gerekliliği
Anne ve /veya bebekte artmış enfeksiyon riski