• 16
  • Şub
  • Rahim Ağzı Kanser Taraması (Smear / HPV testi) Hakkında Merak Ettikleriniz için yorumlar kapalı
Author

Rahim Ağzı Kanser Taraması (Smear / HPV testi) Hakkında Merak Ettikleriniz

Rahim Ağzı (Serviks) Kanser taraması Nedir?

Serviks kanserine yol açabilecek servikal hücre değişikliklerini saptamak için yapılır. Bu amaçla kullanılan klasik yöntem Pap SMEAR testidir. Günümüzde tarama için insan siğil virüsü (HPV) testleri de tek başına ya da smear testi ile beraber kullanılmaktadır.

Rahim Ağzı Kanser Taraması Nasıl Yapılır?

Basit ve hızlı bir taramadır. 1 dakikadan daha kısa bir sürede örnekleme yapılır. Jinekolojik muayene masasında spekulum ile vajen açılarak üst vajen kısmı ve rahim ağzı görünür hale getirildikten sonra smear çubuğu ya da fırçası ile rahim ağzından örnek alınır. Bu örnek uygun bir sıvıya konulur ve incelenmek üzere laboratuvar gönderilir. HPV testi için bazen aynı örnekten bazen de iki ayrı örnek alınarak inceleme yapılabilir.

Rahim ağzı kanser taramasını kime ve hangi sıklıkta yapmalıdır?

Rahim ağzı kanser taraması 21 yaşından itibaren cinsel ilişkisi olan tüm kadınlara yapılmalıdır. Tarama sıklığı sağlık durumunuz ve yaşınıza göre planlanmalıdır.

21-29 yaşındaki cinsel ilişkisi olan kadınlarda en az 3 yılda bir Smear testi,
30-65 yaş arasında önerilen en az 5 yılda bir Smear Testi + HPV testi (ko-test) yapılmalıdır. Her 3 yılda bir sadece smear testi yapılması da kabul edilebilir.

Ülkemiz koşullarında hastaları üç yıl aralıklarla muayeneye çağırmak uzun bir aralık olduğundan ve ihmal edilme potansiyeli bulunduğundan, pratikte her yıl smear testinin yapılması alışılagelmiş bir uygulamadır.

Rahim ağzı kanser taraması ne zaman sonlandırılabilir?

Orta ya da ciddi derecede servikal displazi veya serviks kanseri hikayesi yoksa ve son 10 yılda art arda yapılan 3 negatif smear sonucu ya da negatif 2 ko-test ( smear + HPV tarama ) sonucu varlığında, son test 5 yıl içinde olmak şartı ile, 65 yaşından sonra serviks kanseri taraması sonlandırılabilir.

Tarama test sonuçları anormal olduğunda ne yapılması gerekir?

Anormal test sonucu ile karşılaşıldığında büyük olasılıkla ilave testlerin yapılması planlanır. Smear testi tekrarlanabilir ve HPV tiplendirme yapılabilir ya da kolposkopi ile rahim ağzının detaylı incelenmesi ve gereğinde biyopsi ile doku örneklemesi yapılabilir. Eğer takipte yapılan işlemlerin sonuçları kanser öncülü değişiklikleri işaret ediyor ise tedavi ve anormal hücrelerin rahim ağzından uzaklaştırılması gerekecektir.

Rahim ağzı kanseri tarama testlerinin sonuçları her zaman doğru mudur?

Tüm tarama testlerinde olduğu gibi servikal kanser tarama testlerinin sonuçları da her zaman doğru olmayabilir. Bazen hücreler normal olsa da tarama testi sonuçları anormal hücreler gösterebilir. Bu duruma yanlış-pozitif sonuç adı verilir. Bazen de hücreler anormal olduğu halde tarama testi sonuçları anormal hücreleri gösteremeyebilir. Bu duruma da yanlış-negatif sonuçlar adı verilir.

Yanlış sonuçlar birçok nedenden kaynaklanabilir:

• Örneklemede çok az hücre bulunması
• Değerlendirmek için yeterli anormal hücre olmaması
• İnfeksiyon ya da kanamanın anormal hücreleri saklaması
• Vajinal duş veya fitillerin anormal hücreleri yıkaması veya seyreltmesi

Yanlış-pozitif ya da yanlış-negatif sonuçları önlemek için smear testi yapılmadan 2 gün öncesinde cinsel ilişkiye, vajinal duşa , vajinal fitil ve vajinal hijyenik temizlik malzemeleri kullanmaya ara vermelisiniz. Ayrıca adet döneminde smear testi yapılmamalıdır.